חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

זמני תפילה - ראש השנה תש"פ

לוח זמני התפילות לשבת פרשת ניצבים תשע״ט וראש השנה תש"פ הבעל"ט

ערב שבת

 

17:07

מנחה מוקדמת

17:22

הדלקה מוקדמת

18:21

הדלקת נרות

18:26

מנחה קטנה

19:09

ערבית

שבת

6:30

שחרית השכמה

8:15

שחרית

9:30

סוף זמן קריאת שמע

 

דרשה של הרב אחרי התפילה

 

שיעור לילדים אחרי התפילה

 

שיעור באנגלית בנושא הילכתי

13:20

מנחה גדולה

16:30

בית הכנסת פתוח ללימוד מ

17:00

דף יומי

17:00

לימוד הורים וילדים

17:45

מנחה קטנה

19:13

צאת שבת / ערבית

יום ראשון: ערב ראש השנה

6:00

סליחות

 

7:00

שחרית

 

לאחר שחרית – התרת נדרים

18:11

הדלקת נרות

18:16

מנחה

שני המניינים

 

שיחה אחרי מנחה

18:31

שקיעת החמה

18:59

ערבית

יום שני: א׳ ראש השנה

7:00

שחרית

מנין בבית הכנסת

 

קידוש לפני תקיעת השופר

9:30

תקיעת שופר - לא לפני

בערך 12:30

תקיעות שניות: 20 דקות אחרי סיום התפילה

7:00

שחרית

מנין באוהל

9:00

תקיעת שופר - לא לפני

16:30

תשליך

 

17:20

דף יומי

18:05

מנחה

שני המניינים

 

שיחה אחרי מנחה

18:29

שקיעת החמה

19:04

ערבית / הדלקת נרות

יום שלישי: ב׳ ראש השנה

7:00

שחרית

מנין בבית הכנסת

 

קידוש לפני תקיעת השופר

9:30

תקיעת שופר - לא לפני

בערך 12:30

תקיעות שניות: 20 דקות אחרי סיום התפילה

7:00

שחרית

מנין באוהל

9:00

תקיעת שופר - לא לפני

17:20

דף יומי

 

18:05

מנחה

שני המניינים

 

שיחה אחרי מנחה

18:28

שקיעת החמה

19:02

ערבית / צאת החג

יום רביעי: צום גדליה

 

4:53

אסור לאכל סעודה קבועה מ ...

5:23

התחלת הצום

5:40

סליחות

6:05

שחרית

17:55

מנחה

 

שיחה אחרי מנחה

18:27

שקיעת החמה

18:47

ערבית וסיום הצום

שבת שלום, כתיבה וחתימה טובה, ושנה טובה!