זמני תפילה

לוח זמני התפילות לשבת פר' חקת


ערב שבת
18:05    מנחה מוקדמת
18:20    הדלקה מוקדמת
19:32    הדלקת נרות
19:37    מנחה קטנה
20:20    ערבית
שבת

6:30    שחרית השכמה
8:15    שחרית
9:09    סוף זמן קריאת שמע
    דרשה של הרב אחרי התפילה
    שיעור לילדים אחרי התפילה
    שיעור באנגלית בנושא הילכתי
13:20    מנחה גדולה
16:30    בית הכנסת פתוח ללימוד מ
17:15    דף יומי
17:15    לימוד הורים וילדים
18:00    מנחה קטנה
20:31    צאת שבת / ערבית