זמני תפילה

לוח זמני התפילות לשבת פר' וישלח

ערב שבת

16:19

הדלקת נרות

16:24

מנחה

17:07

ערבית

שבת

6:30

שחרית השכמה

8:15

שחרית

8:56

סוף זמן קריאת שמע

 

דרשה של הרב אחרי התפילה

 

שיעור לילדים אחרי התפילה

 

שיעור באנגלית בנושא הילכתי

13:00

מנחה גדולה

15:15

דף יומי

16:00

מנחה קטנה

17:15

צאת שבת / ערבית

18:30

לימוד הורים וילדים