זמני תפילה


לוח זמני התפילות לשבת פרשת בהעלותך תשע״ט
ערב שבת

18:02    מנחה מוקדמת
18:17    הדלקה מוקדמת - לא לפני
19:29    הדלקת נרות
19:34    מנחה קטנה
20:17    ערבית


שבת
6:30    שחרית השכמה
8:15    שחרית
9:07    סוף זמן קריאת שמע
    דרשה של הרב אחרי התפילה
    שיעור לילדים אחרי התפילה
    שיעור באנגלית בנושא הילכתי
13:20    מנחה גדולה
17:30    לימוד הורים וילדים
17:45    דף יומי
18:30    מנחה קטנה
20:29    צאת שבת
שבת שלום!!