זמני תפילה

ערב שבת האזינו
17:07    מנחה מוקדמת
17:22    הדלקה מוקדמת
18:21    הדלקת נרות
18:26    מנחה קטנה
19:09    ערבית
שבת
6:30    שחרית השכמה
8:15    שחרית
9:30    סוף זמן קריאת שמע
    דרשה של הרב אחרי התפילה
    שיעור לילדים אחרי התפילה
    שיעור באנגלית בנושא הילכתי
13:20    מנחה גדולה
16:30    בית הכנסת פתוח ללימוד מ
17:00    דף יומי
17:00    לימוד הורים וילדים
17:45    מנחה קטנה
19:13    צאת שבת / ערבית

ערב סוכות

18:18    הדלקת נרות
18:23    מנחה
    שיחה
19:06    ערבית
סוכות
6:30    שחרית השכמה
8:15    שחרית
9:31    סוף זמן קריאת שמע
13:20    מנחה גדולה
17:35    דף יומי
18:20    מנחה
    שיחה של הרב
19:10    ערבית / צאת החג
    
חול המועד

6:12 / 7:30    שחרית
18:20    מנחה
19:05 / 20:45    ערבית
    
ערב שבת חול המועד

6:14 / 7:30    שחרית
18:12    הדלקת נרות
18:17    מנחה
    שיחה
19:00    ערבית
    
שבת חול המועד

6:15    שחרית השכמה
8:15    שחרית
9:31    סוף זמן קריאת שמע
13:20    מנחה גדולה
16:45    דף יומי
17:30    מנחה
19:04    ערבית / צאת שבת
    
הושענא רבה

6:08    שחרית
18:09    הדלקת נרות
18:14    מנחה
    שיחה
18:57    ערבית
    
(שמיני עצרת / שמחת תורה (*הזמנים משוערים

8:00    שחרית
9:15    הקפות*
10:15    קריאת התורה - עליות בעמדות שונות*
(קידוש במקביל לעליות (כל אחד בגמר עלייתו*
11:30    כל הנערים וחלוקת שקיות*
11:45    סיום התורה - חתני תורה ובראשית*
12:15    יזכור*
13:00    מנחה גדולה לאחר מוסף*
17:25    דף יומי
18:10    מנחה
18:25    (הקפה אחרונה ונעילת החג (כולל שיחה של הרב
19:01    ערבית / צאת החג
שבת שלום וחג שמח!