זמני תפילה


לוח זמני התפילות לשבת פרשת בלק תשע״ט


ערב שבת
18:05    מנחה מוקדמת
18:20    הדלקה מוקדמת - לא לפני
19:30    הדלקת נרות
19:35    מנחה קטנה
20:18    ערבית


שבת

6:30    שחרית השכמה
8:15    שחרית
9:15    סוף זמן קריאת שמע
    דרשה של הרב אחרי התפילה
    שיעור לילדים אחרי התפילה
    שיעור באנגלית בנושא הילכתי
13:21    מנחה גדולה
16:30    בית הבנסת פתוח ללימוד מ
17:30    לימוד הורים וילדים
17:45    דף יומי
18:30    מנחה קטנה
20:29    צאת שבת
שבת שלום!!