זמני תפילה

לוח זמני התפילות לשבת יום כפור תשע"ח

ערב יום כפור

6:05 / 7:00

סליחות ושחרית

13:00

מנחה

18:08

הדלקת נרות

מומלץ להדליק לפני הזמן, כדי להגיע לכל נדרי בזמן *

18:10

כל נדרי

 

שיחה

18:30

שקיעה

18:58

ערבית

יום כפור

7:00

שחרית

10:00

יזכור: לא לפני

15:55

מנחה

 

שיחה

17:15

נעילה

18:29

שקיעה

 

הבדלה לנשים מיד לאחר נעילה

19:02

ערבית / צאת יו״כ

 

הבדלה וקידוש לבנה