זמני תפילה

לוח זמני התפילות לשבת פר' משפטים

 

ערב שבת

17:04

הדלקת נרות

17:09

מנחה קטנה

17:52

ערבית

שבת

6:30

שחרית השכמה

8:15

שחרית

9:11

סוף זמן קריאת שמע

 

דרשה אחרי התפילה

 

שיעור לילדים אחרי התפילה

 

שיעור באנגלית בנושא הילכתי

13:00

מנחה גדולה

15:45

דף יומי

16:30

מנחה קטנה

17:59

צאת שבת / ערבית

18:45

לימוד הורים וילדים