זמני תפילה

פרשת ראה

ערב שבת
17:43 מנחה מוקדמת:
17:58 הדלקה מוקדמת:
19:03 הדלקה בזמן:
19:08 מנחה קטנה:
19:51 ערבית:
שבת
6:30 שחרית השכמה:
8:15 שחרית:
9:25 סוף זמן קריאת שמע:
  *דרשה אחרי התפילה
  *שיעור לילדים אחרי התפילה
  *שיעור באנגלית בנושא הילכתי
13:20 מנחה גדולה:
16:15 בית הכנסת פתוח ללימוד מ:
17:00 לימוד הורים וילדים:
17:15 דף יומי:
18:00 מנחה קטנה:
19:57 צאת שבת/ ערבית: