חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

זמני תפילות תשעה באב

פרשת  דברים - ט' באב

  ערב שבת:
18:00 מנחה מוקדמת:
18:17 הדלקה מוקדמת:
19:23 הדלקה בזמן:
19:30 מנחה:
20:13 ערבית:
  שבת:
6:30 שחרית השכמה:
8:00 שחרית:

9:19

סוף זמן קריאת שמע שמע:
  *דרשה אחרי התפילה
  *שיעור לילדים אחרי התפילה 
  *שיעור בנושא הילכתי

13:25

מנחה גדולה:

17:00

לימוד הורים וילדים/ דף יומי :

18:00

מנחה קטנה:

20:22

צאת שבת:

 

 

 

תשעה באב:

19:41

תחילת הצום:

20:35

ערבית ואיכה:

7:30

שחרית (בחדר אוכל-קומה 2):

 

איכה ושיעור אחרי שחרית

12:46

חצות:

19:05

הנחת תפילין:

19:10

מנחה:

19:44

שקיעה:

20:05

ערבית:

20:10

צאת הצום: