חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

שיעור הלכה חדש של הרב בגנו

שיעור הלכה חדש של הרב!

הרב בגנו מתחיל שיעור הלכתי חדש בהלכות טהרה.

הלימוד יהיה מתוך השולחן ערוך כסדרו, עם הלכה פסוקה של פוסקי דורינו.

השיעור יתקיים בע"ה בימי רביעי בשעה 20:00 (ערבית ב-20:45)

נא להצטייד בכרך המתאים בשולחן ערוך.

 

New Halacha Shiur by the Rav

Rav Bagno is starting a new weekly Shiur on the topic of Hilchot Tahara.

The Limmud will be based on the Shulchan Aruch and ‘bottom line’ Halacha from poskim of our generation.

 The shiur will take place on Wednesdays at 20:00 (Arvit at 20:45).

Please bring the relevant volume of the Shulchan Aruch.