חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

זמני תפילה - חג סוכות ושמיני עצרת

ערב סוכות

18:04

הדלקת נרות

18:09

מנחה

 

שיחה

18:54

ערבית

סוכות

6:30

שחרית השכמה

8:15

שחרית

9:32

סוף זמן קריאת שמע

13:00

מנחה גדולה

17:20

דף יומי

18:05

מנחה

 

שיחה של הרב

18:56

ערבית / צאת החג

   

ערב שבת חול המועד

6:20 / 7:30

שחרית

18:01

הדלקת נרות

18:06

מנחה

 

שיחה

18:51

ערבית

   

שבת חול המועד

6:20

שחרית השכמה

8:15

שחרית

9:33

סוף זמן קריאת שמע

13:00

מנחה גדולה

16:45

דף יומי

17:30

מנחה

18:54

ערבית / צאת החג

   

6:20 / 7:30

שחרית בחול המועד

   

הושענא רבה

6:15

שחרית

17:55

הדלקת נרות

18:00

מנחה

 

שיחה

18:45

ערבית

   

(שמיני עצרת / שמחת תורה (*הזמנים משוערים

8:00

שחרית

9:15

הקפות *

10:15

קריאת התורה - עליות בעמדות שונות *

(קידוש במקביל לעליות (כל אחד בגמר עלייתו *

11:30

כל הנערים וחלוקת שקיות *

11:45

סיום התורה - חתני תורה ובראשית *

12:15

יזכור *

13:00

מנחה גדולה לאחר מוסף *

17:15

דף יומי

17:55

מנחה

18:10

הקפה אחרונה ונעילת החג - כולל שיחה של הרב

18:48

ערבית / צאת החג

   

אסרו חג / ערב שבת בראשית

6:25

שחרית

17:53

הדלקה בזמן

17:58

מנחה

18:41

ערבית

שבת בראשית

6:30

שחרית השכמה

8:15

שחרית

9:34

סוף זמן קריאת שמע

 

דרשה של הרב אחרי התפילה

 

שיעור לילדים אחרי התפילה

 

שיעור באנגלית בנושא הילכתי

13:00

מנחה גדולה

16:15

בית הכנסת פתוח ללימוד מ

16:45

דף יומי / לימוד הורים וילדים

17:30

מנחה קטנה

18:45

צאת שבת/ ערבית