חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

זמני תפילה - ראש השנה תשע"ח

לוח זמני התפילות לראש השנה ופרשת האזינו תשע"ח

 

ערב ראש השנה

6:00

סליחות

7:00

שחרית

לאחר שחרית – התרת נדרים

ערוב תבשילין

18:22

הדלקת נרות

18:27

מנחה

שיחה אחרי מנחה

18:42

שקיעת החמה

19:10

ערבית

א׳ ראש השנה

7:00

שחרית

קידוש לפני תקיעת השופר

9:30

תקיעת שופר - לא לפני

בערך 12:30

תקיעות שניות: 20 דקות אחרי סיום התפילה

16:30

תשליך

17:20

דף יומי

18:05

מנחה

שיחה אחרי מנחה

18:40

שקיעת החמה

19:10

ערבית / הדלקת נרות

ב׳ ראש השנה

7:00

שחרית

קידוש לפני תקיעת השופר

9:30

תקיעת שופר - לא לפני

בערך 12:30

תקיעות שניות: 20 דקות אחרי סיום התפילה

17:20

דף יומי

18:05

מנחה

18:18ֿ

הדלקת נרות

שיחה אחרי מנחה

18:38

שקיעת החמה

19:08

ערבית

שבת

6:30

שחרית השכמה

8:15

שחרית

9:31

סוף זמן קריאת שמע

דרשה של הרב אחרי התפילה

שיעור לילדים אחרי התפילה

שיעור באנגלית בנושא הילכתי

13:20

מנחה גדולה

16:00

לימוד הורים וילדים/ דף יומי/ דרשת הרב לנוער לשבת שובה

16:40

דרשת שבת שובה של הרב בגנו

17:30

מנחה קטנה

19:11

צאת שבת/ ערבית

!!כתיבה וחתימה טובה