חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

זמני תפילות תשעה באב

פרשת דברים - תשעה באב

  ערב שבת:
17:45 מנחה מוקדמת:
18:04 הדלקה מוקדמת:
19:07 הדלקה בזמן:
19:15 מנחה:
19:57 ערבית:
  שבת:
6:30 שחרית השכמה:
8:15 שחרית:
9:24 סוף זמן קריאת שמע שמע:
  *דרשה אחרי התפילה
  *שיעור לילדים אחרי התפילה 
  *שיעור בנושא הילכתי
13:20 מנחה גדולה:
16:45 לימוד הורים וילדים/ דף יומי :
17:45 מנחה קטנה:
20:04 צאת שבת:
   
  תשעה באב:
19:28 תחילת הצום:
20:25 ערבית ואיכה:
7:00 שחרית:
  איכה ושיעור אחרי שחרית
12:44 חצות:
13:20 מנחה גדולה:
18:55 מנחה קטנה:
19:27 שקיעה:
19:47 ערבית:
19:52 צאת הצום: