חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

יום העצמאות תשע"ו

ליל יום העצמאות (יום רביעי, אור לד' אייר)

בבית הכנסת:
19:10 מנחה ופרקי שירה והודיה -
שיחה מאת הרב בנושא יום העצמאות

20:00 ערבית חגיגית הרב יעבור לפני התיבה
הרקדה קצרה וכיבוד קל


כולם מוזמנים!