חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

ערב הכנה לקראת חג הפסח

קהילת משכן שילה מזמינה
ביום רביעי הקרוב אור לו' ניסן
את כל הקהילות ברמת בית שמש
לערב לימוד הכנה לקראת חג הפסח

20:30    - ערבית
       20:45 - הרב יוסף צבי רימון שליט "א

רב אלון שבות דרום וראש מרכז הלכה והוראה
בנושא : מבנה ההגדה של פסח

21:30    - הרב דוד בגנו שליט "א
רב קהילת משכן שילה
בנושא : הלכות פסח הלכה למעשה

עזרת נשים פתוחה
 כולם מוזמנים
בית הכנסת משכן שילה
רחוב נחל עין גדי 39 , רמת בית שמש

Kehillat Mishkan Shilo is pleased to invite the entire Ramat Bet Shemesh Community to an Evening of Pre-Pesach Learning
Wednesday, March 25th  at the Bet Knesset  Ein Gedi 39

8:30pm - Arvit

8:45pm - HaRav Yosef Tzvi Rimon
Rav of Alon Shvut, South, and Director of the Mercaz Halacha and Hora'ah
Topic:  Understanding the Structure of the Pesach Hagaddah

9:30pm - HaRav David Bagno
Rav, Kehillat Mishkan Shilo
Topic - Hilchot Pesach, Halacha L'Ma'aseh

Ladies' Section open

All are invited!