חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

זמני תפילה - חג סוכות ושמיני עצרת

 

ערב סוכות:

6:20

שחרית:

17:55

הדלקת נרות:

18:00

מנחה:

 

שיחה אחרי מנחה

18:45

ערבית / צאת הכוכבים:

   
 

סוכות א' - יום חמישי

6:15

שחרית השכמה:

8:15

שחרית:

9:33

סוף זמן שמע:

 

*שיעור מיד לאחרי התפילה

 

*שיעור לילדים מיד לאחר התפילה

13:15

מנחה גדולה:

16:45

דף יומי:

17:45

מנחה:

18:51

ערבית / צאת החג:

   

7:00

שחרית בחול המועד:

   
 

ערב שבת חול המועד:

17:52

הדלקה נרות:

17:55

מנחה:

 

שיחה אחרי מנחה

18:42

ערבית / צאת הכוכבים:

   
 

שבת חול המועד:

6:15

שחרית השכמה:

8:15

שחרית:

9:33

סוף זמן שמע:

 

*שיעור מיד לאחרי התפילה

 

*שיעור לילדים מיד לאחר התפילה

 

*שיעור של רב גוטליב

13:15

מנחה גדולה:

16:15

דף יומי:

17:15

מנחה:

18:49

ערבית / צאת שבת:

   
 

ערב שמיני עצרת / שמחת תורה:

6:15

שחרית (הושענא רבה):

17:46

הדלקת נרות:

17:50

מנחה:

 

מכירת כיבודים אחרי מנחה

18:36

ערבית / צאת הכוכבים:

   
 

שמיני עצרת / שמחת תורה - יום חמישי:

7:30

שחרית:

8:45

*הקפות:

10:00

*קריאת התורה - עליות בעמדות שונות:

11:00

*קידוש:

11:30

*כל הנערים וחלוקת שקיות:

11:45

*סיום התורה - חתני תורה ובראשית:

12:15

*יזכור:

13:00

*מנחה גדולה לאחר מוסף:

16:30

דף יומי:

17:30

מנחה:

18:43

ערבית / צאת החג:

 

כל הזמנים שמסומנים ב-*, משוערים הם

   
 

ערב שבת בראשית:

17:44

הדלקה נרות:

17:50

מנחה:

 

שיחה אחרי מנחה

18:34

ערבית / צאת הכוכבים:

   
 

שבת בראשית:

6:30

שחרית השכמה:

8:15

שחרית:

9:35

סוף זמן שמע:

 

*שיעור מיד לאחרי התפילה

 

*שיעור לילדים מיד לאחר התפילה

 

*שיעור של רב גוטליב

13:00

מנחה גדולה:

16:15

דף יומי:

17:15

מנחה:

18:41

ערבית / צאת שבת:

   

בברכת חג שמח  !!!