חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

סליחות

סליחות במוצאי שבת
00:25 שיחה של רב בגנו:
00:35 סליחות: